Premodul

premodul_montage_h50En minst lika viktig del som kaminen är valet av skorsten. Du ska tryggt kunna lita på att skorstenen på ett säkert sätt transporterar bort rökgaserna. Våra skorstenar ger maximal säkerhet och är konstruerad och godkänd för de flesta biobränslen Den får anslutas till eldstäder med upptill 120 kW effekt och 450°C rökgastemperatur.

Om ditt hus har några år på nacken, eller är helt nytt spelar ingen roll. Våra modulskorstenar är ett flexibelt skorstenssystem som passar de flesta hustyper. Skorstenen är enkel att montera, inga spännband eller låsbleck behövs och den får monteras genom både övervåning och vindsutrymme utan att byggas in i schakt. Det spar både tid och pengar vid installation. En annan fördel med att välja stålskorstenar är att de snabbt blir uppvärmda och skapar drag, och då blir det enkelt att elda.

Skorsten_premodul2

Skorsten_premodul